W88 tương thích với hầu hết các trình duyệt web và di động, bao gồm cả Windows và Mac. Tuy nhiên, nó cũng sẽ yêu cầu bạn cài đặt phiên bản Adobe Flash Player mới nhất trên máy tính để bàn và nếu sử dụng thiết bị di động, lý tưởng nhất là hệ điều hành mới nhất cho thiết bị di động cụ thể của bạn.